Vilket företag ligger bakom Force Bike Kit?

Företaget som står bakom Force Bike Kit är Force Fiction AB som startade 2008 efter ett examensprojekt "Power Assisted Wheelchair" vid Högskola i Halmstad.
Ulf Holmberg, professor i reglerteknik, läste om ett barn som kommit i kläm i en motoriserad kassaskåpsdörr i Japan och hur de konstruerade en dörr som skulle känna av om det kom något emellan.
- Varför inte använda samma princip på en rullstol? tänkte Daniel Petersson, då student på elektroteknik-magisterprogrammet med inriktning på inbyggda system. 

Idag är Force Fiction AB ett innovativt teknikföretag som genom avancerad styrning förstärker den egna kraften, med hjälp av motor, vid förflyttning utan gränssnitt, alltså utan joystick eller reglage. Detta underlättar i vardagen och ger en betydligt högre livskvalitet, för människor som behöver eller vill ha hjälp vid förflyttning.

Vi har de senaste åren huvudsakligen jobbat med kraftsassistans inom hälsoteknik,
bl a genom ett samarbete med Arjo AB. Det har lett till en färdig produkt, IndiGo, som ger kraftassistans till  sjukhussängar.

Men vi hjälper även till att utveckla andra typer av produkter som har gränssnitt. Ett exempel är Decon Wheels Liberty City, som är ett motoriserat framhjul med styre
som konverterar en vanlig rullstol till en el-scooter. I detta fall ingår såväl gasreglage som pekskärm, samt batteri-elektronik med regenerativ laddning vid motorbroms.

Force Bike Kit
För att bredda användningsområdet för  tekniken utan användargränssnitt, lanserade vi under 2014 ett el-cykel kit som döptes till "Force Bike Kit".
Kraftassistansen i Force Bike Kit känner av vilken krafthjälp du önskar utan att du behöver trycka på några knappar (steglös). Systemet ger hjälp baserat på hur du trampar. När du accelerar hjälper systemet till så att det blir lättare, bromsar du så försvinner hjälpen. Eftersom både tramp- och motor-hastigheterna mäts vet systemet vilken växel man kör i. När man växlar ner i en uppförsbacke hjälper systemet till mer.
Daniel med unik kraftassistans på rullstolen.
Daniel med unik kraftassistans på rullstolen.
Susanne testar Force Bike Kit
Susanne testar Force Bike Kit