Varför ska jag välja Force Bike Kit?

  • Ingen display behövs - bara att cykla på!
    Kraftassistansen i Force Bike Kit skiljer sig från funktionen hos vanliga el-cyklar i att hjälpen är responsiv. Alltså, när man trampar till får man accelerations-hjälp. Systemet hjälper sedan till att hålla hastigheten. Vill man köra fortare trampar man till lite och systemet hjälper till att öka hastigheten. Vill man minska hastigheten är det bara att bromsa. En trampgivare ger information om hur snabbt man trampar. Systemet jämför tramphastigheten med motorns (alltså cykelns) hastighet och får därigenom information om vilket växel man valt. Ju lägre växel man lägger in desto mer kraft ger systemet. På så vis växlar man bara ner i uppförsbacken för att det ska gå lättare.  Du behöver alltså inget reglage på styret för att manövrera kitet, du bara cyklar, och växlar upp och ner som du brukar!
  • Du köper endast själva el-kitet, cykel har du ju redan!   Vi har dock endast 28-tumshjul!
  • Så enkelt att montera att du gör det själv!
    Elcykelkitet är enkelt att montera på din cykel. Monteringen görs i 6 steg: 1 - framhjul, 2 - ramfäste, 3 - batterihållare, 4 - sladdanslutning, 5 - magnetskiva, 6 - trampdetektor. Monteringsanvisningar medföljer som visar exakt hur man gör.