Hur monteraR JAG?

El-kitet är enkelt att montera själv men några delar i monteringen bör du ha extra koll på för att krafthjälpen ska fundera på bästa sätt. Här följer några tips för en lyckad montering.

1. Framhjulet måste sitta på rätt håll

När du vänt cykeln upp och ner och lyft bort cykelns befintliga framhjul är det dags att montera den nya framhjulet med navmotor. Då är det viktigt att du sätter dit hjulet med navmotorn så att sladden sticker ut åt vänster i färdriktningen. Om hjulet monteras fel så kommer ingen kraftassistans att ges. Se även till att motorkabeln går nedåt ut från motorn så att regnvatten kan droppa bort utan att rinna in i motorn.
 

2. Ramfäste

Skruva fast ramfästet på den lutande ramen enligt bilden. Alltså med skruvarna riktat uppåt och nära ramfästet. Det gör att man inte kommer åt dem när batteriet sitter på vilket minskar stöldrisken.
De utstickande delarna av slangklämmorna som blir över när man spänt åt kan enkelt tas bort genom att böja dem fram och tillbaka tills de går av. Man behöver alltså ingen tång för att knipa av dem. 


3. Batterihållare

När batterifästet är fastskruvat kan batteriet sättas på plats. 
​​​​​​
4. Sladdanslutning
Anslut sladden från batterihållaren till motorn. Notera att där är pilar på kon- takterna som ska siktas in mot varandra. Fixera sedan sladden med buntband, men inte stramare än att det går att svänga framhjulet! 

5. Magnetskiva
Separera magnetskivan i 2 delar genom att dra isär delarna rakt ut. 
Tryck ihop magnetskivorna runt skaftet på vevaxeln. 
Trä på ringen för att hålla ihop magnetskivhalvorna. 
Sätt på ett litet buntband för att fixera magnetskivan och undvika att den glider ut
i sidled. Men magnetskivan måste följa med i rörelsen med vevaxeln utan att fastna.

6. Trampdetektor
Sätt på buntband på trampdetektorn. Fäst trampdetektorn mot den vertikala ramen.
Spänn buntbanden. Anpassa trampdetektorn så att krysset syns i hålet på magnetskivan.
Tryck på ON-knappen på batteriet. Det ska då höras en start-trudelutt efter ett par sekunder. Testa att trampdetektorn fungerar genom att lyfta på bakhjulet och rotera tramporna ett varv sakta. Kontrollera att LED-lampan tänds när varje magnet passerar trampdetektorn.
Snygga till med att sätta buntband på kablarna till motor och trampdetektor. 
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.