garanti

Alla ingående komponenter i ett Force Bike Kit har en garantitid på 1 år från och med inköpsdatum.