fakta om batteriet

Vad är det för sorts batteri?
- 36 V Litium-jon batteri.

Hur långt räcker batteriet när jag cyklar?
- Körsträckan kan bero på många olika faktorer; terräng, lufttryck i däcken, passagerarvikt m m. Men vid normalt belastad cykling räcker ett fulladdat batteri till minst ca 4 mil innan det behöver laddas igen. Vi rekommenderar att ladda batteriet när den visar endast en grön lampa eller om kitet avger en varningssignal (3 långa pip) som indikerar att batteriet har max kapacitet för ca 1 mils cykling.

Hur lång tid tar det att ladda batteriet?
- Från helt tomt till fullt batteri: cirka 5,5 timmar. Men vill du bara ”kompletteringsladda” det går det mycket fortare.
Men vi rekommenderar att tömma batteriet ordentligt mellan laddningarna, då får batteriet längre livstid.

Hur vet jag att batteriet är färdigladdat?
- Du ser det på att indikatorlampan på laddaren lyser med fast grönt sken (när laddaren ”laddar” lyser lampan rött och när batteriet börjar bli fulladdat så börjar lampan blinka grönt), batteriets topp visar 4 gröna dioder eller att laddarens diod lyser grönt när du laddat klart batteriet. Batteriladdaren är en smart laddare som har automatisk avstängning vilket betyder att laddaren själv stänger av laddningen när batteriet är fulladdat.

Hur vet jag att batteriet behöver laddas?
- På batteriets topp finns en indikationsknapp. När man trycker på knappen visas en till fyra gröna lampor beroende på hur mycket batterikapacitet finns kvar. Fyra lampor indikerar fullt batteri. Vi rekommenderar att ladda batteriet när den visar endast en grön lampa eller om kitet avger en varningssignal (3 långa pip) som indikerar att batteriet har max kapacitet för ca 1 mils cykling.

Vad händer när batteriet är helt slut?
- När batteriet är helt slut hörs en slutsignal (1 lång signal) och då återgår elcykeln till att bli en vanlig cykel. När man trycker på indikatorknappen så visas endast en röd lampa. Lyser inga lampor alls, så bör man ladda batteriet omedelbart så att batteriet inte tar skada.

När jag ställer undan cykeln en längre tid, t.ex. över vintern – vad ska jag då göra med batteriet?
- Vi rekommenderar att batteriet är halvladdat innan batteriet ställs undan en längre tid. Om batteriet är fulladdat, utan att det används, försämras batteriets livstid.
Förvara batteriet svalt och ladda det halvfullt (indikatorn visar 2 gröna lampor) innan det ställs undan.
Efter 6 månader: Kontrollera att 2 lampor fortfarande lyser på batteriet annars underhållsladda så att 2 gröna lampor lyser igen.