Ce-märkt och godkänd

Enligt Transportstyrelsen gäller följande:

En cykel med tramp- eller vevanordning och elassistans räknas som cykel om den är konstruerad på följande sätt:

  • Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att trampa i uppförsbackar och i stark motvind.
  • Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim.
  • Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt.


Force Bike Kit uppfyller Transportstyrelsens krav samt är CE–märkt och
elektroniken uppfyller kraven enligt SS-EN 15194:2009+A1:2011.